Ιταλική Αρχαιολογική Σχολή Αθηνών

οδός Παρθενώνος 14, 11742 Αθήνα
https://www.scuoladiatene.it/el/iasa/plirofories-kai-epikoinonia.html
Τηλ: +30.210.9239163, +30.210.9214024
Φαξ: +30.210.9220908